Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 17 i Mere dansk
  • Skriftlig opgave (1/2 – 1 side; afleveres senest tirsdag 23.10.07): Fortæl om det er almindeligt at fejre fødselsdag/navnedag i Bulgarien. Fortæl også hvordan I plejer at gøre det i din familie
  • Mundtlig opgave (ca. 3-5 minutter; afleveres som lydfil senest 23.10.07): Giv et referat af dagens tekst i Mere dansk
  • Læs side 55-65 (Indledning; Substantiver) i Dansk sproglære

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk