Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 22 i Mere dansk
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 4.12.07): Læs teksterne på s. 180 i Mere dansk. Hvordan foregår en typisk fest blandt bulgarske studerende?
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 4.12.07): Indlæs første del af dagens tekst i Mere dansk (fra overskriften til »peanuts og sådan noget.«); lyt også til denne indspilning af teksten

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk