Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 18 i Mere dansk (som vi ikke nåede at snakke om sidst).
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 6.11.07): Skriv om en bog du har læst for nylig.
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 6.11.07): Indlæs teksten til lektion 18 i Mere dansk

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk