Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 20 i Mere dansk
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 20.11.07): Beskriv en kendt bulgarsk persons ydre (vedlæg gerne et foto af personen)
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 20.11.07): Indlæs første del af dagens tekst i Mere dansk (fra »Klokken er 21« til »når vi er ude og arbejde.«)

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk