Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 23 i Mere dansk
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest tirsdag 11.12.07): Skriv om et sammenskudsgilde eller en udflugt du har været med til at organisere – gerne i dialogform
  • Mundtlig opgave (afleveres som lydfil senest 11.12.07): Indlæs første del af dagens tekst i Mere dansk (fra overskriften til »sin uddannelse her i juni.«); lyt også til denne indspilning af teksten

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk