Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
Vintersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Forbered kapitel 18 i Mere dansk
  • Skriftlig opgave (1/2 – 1 side; afleveres senest søndag 28.10.07): Fortæl ganske kort om en uheldig dag hvor du sov over dig og måske kom for sent til bussen eller toget og/eller havde glemt et eller andet.
  • Mundtlig opgave (ca. 2 minutter; afleveres som lydfil senest 28.10.07): Indlæs igen teksten til lektion 17 i Mere dansk (den samme som sidste gang) – lyt også til denne version af teksten

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver
  • Gennemgang af de mundtlige opgaver
  • Gennemgang af det læste i Mere dansk