Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
sommersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Ingen.

I timen

  • Introduktion til kurset.
  • Læsning af Helle Helle, »Afløb«.
  • Dagens sang: Peter Sommer, »Valby Bakke«.
  • Dagens sproghistorie: mus.