Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
sommersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

 • Læs kapitel 5 og 6 i Kender du ikke akkusativ.
 • Aflever opgaven til sidste gang i rettet stand (senest mandag 7. april 2008).
 • Oversættelse (afleveres senest mandag 7. april 2008):
 • »Бриф! Бруф! Браф! – облиза нослето си Хъки. – Какъв прекрасен ден. Бог да ги поживи разбойниците от  ‘Чистотата’. На мързела им се уповаваме.«
 • А после се зае с миризмата.
 • »Охо – рече си той. – Усещам, усещам… Топло, топло… Още по-топло… Направо горещо!… Я!… Кокалчета от пържола!…«
 • Само че нямаше късмет.
 • Кокалчетата бяха опаковани в найлонов плик, а пликът затиснат от един прогнил бойлер, оставен бог знае от кого.

I timen

 • Gennemgang af oversættelserne.
 • Gennemgang af dagens tekst i Kender du ikke akkusativ.
 • Dagens sang: John Mogensen, »Erik Oluf Andersen« (som vi ikke nåede sidst).
 • Dagens sproghistorie: bære.