Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
sommersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Læs s. 34–38 af »Afløb«.
  • Skriftlig opgave (ca. 1 side; afleveres senest søndag den 2. marts): Beskriv forholdet mellem fortælleren og hendes bror i novellen.

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
  • Gennemgang af »Afløb«.
  • Dagens sang: Kim Larsen, »Kvinde min«.
  • Dagens sproghistorie: kejser.