Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
sommersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

  • Læs kapitel 4 i Kender du ikke akkusativ.
  • Skriftlig opgave: Er det efter din mening Flemming eller Lisbeth der er til grin i historien? Hvorfor synes du det?

I timen

  • Gennemgang af de skriftlige opgaver.
  • Gennemgang af dagens tekst i Kender du ikke akkusativ.
  • Dagens sang: John Mogensen, »Erik Oluf Andersen« (vi tager den næste gang).
  • Dagens sproghistorie: nat.