Dansk sprog for skandinavistikstuderende på 3. år
sommersemesteret 2007–2008

 

Forberedelse

 • Læs kapitel 3 i Kender du ikke akkusativ.
 • Oversættelse (afleveres senest mandag 16. marts):
 • Но Хъки не беше вчерашен.
 • И никога не тръгваше право към плячката, откакто две деца го подмамиха и му вързаха тенекия (blikdåse) за опашката.
 • Тогава, прималял от глад, се бе впуснал право към една баничка със сирене, а се оказа, че е оставена за примамка.
 • Какъв ужас!
 • Тенекия за опашката!…

I timen

 • Gennemgang af oversættelserne.
 • Gennemgang af dagens tekst i Kender du ikke akkusativ.
 • Dagens tegning: Wulff-Morgenthaler.
 • Dagens sproghistorie: marmelade.